Der har været blog på siden her i… 5-6 år? Den har levet sit eget,